Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Intrastat. Kauba lähetamine 2019. kuu

Küsimustiku kood: 12032019

Statistikatöö kood

22303

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kaupade väliskaubandus 2019