Intrastat. Kauba lähetamine 2021. kuu

Küsimustiku kood: 12032021

Statistikatöö kood

22303

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kaupade väliskaubandus 2021