Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kala- ja vähikasvatus 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13872020

Statistikatöö kood

20702

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kalakasvatus 2020