Rahvaloendusega kogutud terviseandmete avaldamiseni on jäänud

Kaubavedu sadamate kaudu 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 12872021

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2021