Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaubavedu teedel 2019. nädal

Küsimustiku kood: 11362019

Statistikatöö kood

22003

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kaubavedu maanteedel 2019