Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaubavedu teedel 2020. nädal

Küsimustiku kood: 11362020

Statistikatöö kood

22003

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kaubavedu maanteedel 2020