Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Kaubavedu teedel 2021. nädal

Küsimustiku kood: 11362021

Küsimustikuga „Kaubavedu teedel“ uuritav statistiline üksus on kaubaveoauto. 
Valikusse sattunud kaubaveoauto andmed esitatakse kord aastas ühe kindla vaatlusnädala kohta.

Sisenedes elektroonilisse keskkonda eSTAT näete, millise kaubaveoauto andmed millise nädala kohta on vaja näidatud esitamistähtajal esitada.
Valimisse kuuluv(ad) sõiduk(id) vastaval vaatlusnädalal on kuvatud ka rubriigis Andmete esitamise kohustus/Märkused: https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamise-kohustus.

Statistikatöö kood

22003

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kaubavedu maanteedel 2021