Keskkonnakaitsele spetsialiseerunud ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2019. aasta

Küsimustiku kood: 10032020

Statistikatöö kood

10101

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2020