Keskkonnakaitsele spetsialiseerunud ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2020. aasta

Küsimustiku kood: 10032021

Statistikatöö kood

10101

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2021