Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kindlustus 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13542020

Statistikatöö kood

21308

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2020