Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kindlustus (kuu) 2019. kuu

Küsimustiku kood: 13562019

Statistikatöö kood

21302

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2019