Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kindlustus (kuu) 2020. kuu

Küsimustiku kood: 13562020

Statistikatöö kood

21302

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2020