Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Kindlustus (kuu) 2021. kuu

Küsimustiku kood: 13562021

Statistikatöö kood

21302

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2021