Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Kindlustus (kuu) 2022. kuu

Küsimustiku kood: 13562022

Statistikatöö kood

21302

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad