Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kindlustus (kvartal) 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 13552019

Statistikatöö kood

21307

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2019