Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kindlustus (kvartal) 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 13552020

Statistikatöö kood

21307

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2020