Kulleri- ja muude postiteenuste hind 2021. kuu

Küsimustiku kood: 13582021

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2021