Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Laevaliiklus 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 13742019

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2019