Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Laevaliiklus 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 13742020

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2020