Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Laevapõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad 2019. aasta

Küsimustiku kood: 14762020

Statistikatöö kood

20013

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Laevastikupõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad 2020