Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2019. kuu

Küsimustiku kood: 13682019

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2019