Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind 2021. kuu

Küsimustiku kood: 13682021

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2021

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 12.46 KB