Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lastimine-lossimine 2019. kuu

Küsimustiku kood: 11402019

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2019