Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lastimine-lossimine 2020. kuu

Küsimustiku kood: 11402020

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2020