Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Lastimine-lossimine 2021. kuu

Küsimustiku kood: 11402021

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2021