Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lennuliiklus 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 13752019

Statistikatöö kood

22032

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Õhutransport 2019