Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lennuliiklus 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 13752020

Statistikatöö kood

22032

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Õhutransport 2020