Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Lennuliiklus 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 13752021

Statistikatöö kood

22032

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Õhutransport 2021