Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Liiklusregister 2019. aasta

Küsimustiku kood: 11422020

Statistikatöö kood

22027

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Registreeritud liiklusvahendid 2020