Loomade kokkuost 2021. kuu

Küsimustiku kood: 12682021

Statistikatöö kood

21203

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Loomakasvatus ja lihatootmine 2021

Küsimustik ja juhendid