Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2019. kuu

Küsimustiku kood: 12922019

Statistikatöö kood

21203

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Loomakasvatus ja lihatootmine 2019