Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Loomakasvatus. Haudurite kasutamine 2020. kuu

Küsimustiku kood: 12922020

Statistikatöö kood

21203

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Loomakasvatus ja lihatootmine 2020