Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Loomakasvatus. Karusloomad 2019. aasta

Küsimustiku kood: 10962020

Statistikatöö kood

21203

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Loomakasvatus ja lihatootmine 2020