Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Loomakasvatus. Linnud 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 14602019

Statistikatöö kood

21203

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Loomakasvatus ja lihatootmine 2019