Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Loomakasvatus. Linnud 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 14602020

Statistikatöö kood

21203

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Loomakasvatus ja lihatootmine 2020