Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Loomakasvatus. Linnud 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 14602021

Statistikatöö kood

21203

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Loomakasvatus ja lihatootmine 2021