Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Maagaasi hind 2019. poolaasta

Küsimustiku kood: 13882019

Statistikatöö kood

20409

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Elektrienergia ja maagaasi hind 2019