Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Maagaasi hind 2020. poolaasta

Küsimustiku kood: 13882020

Statistikatöö kood

20409

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Elektrienergia ja maagaasi hind 2020