Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Maanteetransport 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 11442019

Statistikatöö kood

22029

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2019