Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Maanteetransport 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 11442021

Statistikatöö kood

22029

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2021