Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Maismaatransporditeenuste hind 2019. kuu

Küsimustiku kood: 14382019

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2019

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!