Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Majandustegevus 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 14512019

Statistikatöö kood

20007

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2019