Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Majandustegevus 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 14512020

Statistikatöö kood

20007

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2020