Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Majandustegevus 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 14512021

Statistikatöö kood

20007

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2021