Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Majutustegevus 2019. kuu

Küsimustiku kood: 11572019

Statistikatöö kood

22101

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Majutustegevus 2019