Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Majutustegevus 2020. kuu

Küsimustiku kood: 11572020

Statistikatöö kood

22101

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Majutustegevus 2020