Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Majutustegevus (kuu) 2022. kuu

Küsimustiku kood: 11572022

Statistikatöö kood

22101

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad