Majutustegevus (kuu) 2023. kuu

Küsimustiku kood: 11572023

Statistikatöö kood

22101

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 21.03 KB