Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Merevedu 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 11452021

Statistikatöö kood

22031

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Veetransport 2021