Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Õhutransport 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 11552019

Statistikatöö kood

22032

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Õhutransport 2019

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!